MY | EN

KURSUS TEKNIK MENCUCI BANGUNAN (Ditangguhkan)
10 & 11 April 29 & 30 Mei 2021, Premiera Hotel, Menara MARA, Kuala Lumpur


 

SYNOPSIS

Bagaimana memastikan pekerja anda menjalankan kerja dengan betul dan berkesan, mencapai standard kebersihan yang ditetapkan? Kursus dua hari ini akan menerangkan persediaan yang perlu sebelum menjalankan sesuatu kerja, cara menjalankan kerja dengan betul dan berkesan, peraturan keselamatan dan kesihatan yang perlu dipatuhi dan standard kebersihan yang perlu dicapai selepas sesuatu kerja disiapkan.

OBJEKTIF

Pada akhir kursus peserta akan boleh

  1. menerangkan peraturan dan langkah keselamatan dan kesihatan semasa bekerja
  2. mengenal jenis-jenis bahan kimia mencuci, kegunaan, cara mengguna dan langkah keselamatan
  3. mengenal jenis-jenis mesin mencuci, kegunaan, cara mengendali, penjagaan mesin dan langkah keselamatan
  4. menerangkan kerja kerja cucian lantai, karpet, mengemas pejabat dan cucian tandas
  5. menyenaraikan bahan, perkakas, peralatan dan mesin yang diperlukan bagi kerja kerja cucian di atas
  6. menjalankan kerja kerja cucian lantai, karpet, mengemas pejabat dan menuci tandaseri.

Untuk Maklumat Lanjut Download Brosur Kursus dibawah.

Brochure Kursus

Untuk mendaftar sila download borang dibawah, isikan dan email ke info@macc.org.my

Borang penyertaan  TARIKH AKHIR PENDAFTARAN 20 Mei 2021 !!!