Borang Permohonan Untuk Menjadi Ahli MACC

A. GARIS PANDUAN UNTUK MENGISI BORANG PERMOHOHAN
 1. Borang ini mengandungi lima bahagian. Iaitu,
  1. Bahagian A – Garis Panduan
  2. Bahagian B – Kategori Ahli dan Kelayakan
  3. Bahagian C – Kriteria Penilaian (perlu diisi oleh semua pemohon)
  4. Bahagian D – Maklumat Umum (perlu diisi oleh semua pemohon)
  5. Bahagian E – Borang Permohonan (hanya perlu mengisi borang yang berkaitan dengan kategori ahli yang dipohon)
 1. Pemohon bagi Ahli Biasa wajib mengisi Bahagian C – Kriteria Penilaian.
 1. Semua pemohon perlu melengkapkan Bahagian D dan Bahagian E mengikut kategori ahli yang dimohon.
 1. Kegagalan mengisi atau melengkapkan borang-borang yang berkaitan boleh menyebabkan permohonan TIDAK dipertimbangkan.
 1. Pemohon perlu memuat naik dokumen wajib seperti yang diperlukan. Pemohon digalakkan memuat naik lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan.
 1. Pemohon wajib bersetuju dengan perakuan yang tersedia di akhir borang permohonan yang disediakan.
B. KATEGORI AHLI DAN KELAYAKAN
 1. Ahli Biasa Korporat

  Layak dimohon oleh syarikat-syarikat pencucian/pembersihan yang berdaftar dengan Pihak Berkuasa Yang Berkenaan dan mengendalikan perkhidmatan pencucian/pembersihan sebagai perniagaan utamanya yang mana pemohon dikehendaki membuktikan perkara-perkara seperti berikut, yang mana berkenaan:

  1. Pendaftaran dengan ROC/ROS dengan perkhidmatan pencucian/pembersihan sebagai perniagaan utama dan
  2. Mempunyai kontrak perkhidmatan pencucian yang sedang berjalan dan/atau
  3. Mempunyai pengalaman di dalam bidang perkhidmatan pencucian/pembersihan dan/atau
  4. Pernah mengikuti kursus/seminar/forum tentang kerja-kerja pencucian dan/atau
  5. Mempunyai sijil kompentensi (BICS, C&G, SKM Tahap 3)
 1. Ahli Biasa Indivdu

  Layak dimohon oleh individu yang berkerja dengan syarikat-syarikat pencucian/pembersihan yang berdaftar dengan Pihak Berkuasa Yang Berkenaan dan mengendalikan perkhidmatan pencucian/pembersihan sebagai perniagaan utamanya di mana pemohon dikehendaki membuktikan pekara-pekara yang berikut, yang mana berkenaan:

  1. Pendaftaran dengan ROC/ROS dengan perkhidmatan pencucian/pembersihan sebagai perniagaan utama dan
  2. Mempunyai pengalaman di dalam bidang perkhidmatan pencucian/pembersihan dan/atau
  3. Mempunyai sijil kompentensi (BICS, C&G, SKM Tahap 3) dan/atau
  4. Pernah mengikuti kursus/seminar/forum tentang kerja-kerja pencucian atau
  5. Mempunyai kontrak perkhidmatan/pencucian yang sedang berjalan
 1. Ahli Bersekutu Korporat

  Layak dimohon oleh syarikat-syarikat yang mempunyai perniagaan yang berkaitan dengan perkhidmatan pencucian/pembersihan atau pembekal mesin, peralatan, bahan pencuci dan lain-lain barangan pencucian seperti berikut:

  1. Pengurusan Bangunan/Fasiliti
  2. Landskap
  3. Pengeluar/Pembekal Barang-barang Pembersihan
  4. Perkhidmatan & Pembekalan Sanitari /Hygiene
 1. Ahli Bersekutu Individu

  Layak dimohon oleh orang perseorangan yang berkerja dengan syarikat-syarikat yang mempunyai pengalaman atau pengaitan dengan perniagaan/perkhidmatan pencucian/pembersihan seperti di bawah:

  1. Pengurusan Bangunan/Fasiliti
  2. Landskap
  3. Pengeluar/Pembekal Barang-barang Pembersihan
  4. Perkhidmatan & Pembekalan Sanitari /Hygiene

 

Perbezaan Di Antara Ahi Biasa Dan Ahli Bersekutu

Perbezaan di antara Ahli Biasa dan Ahli Bersekutu adalah dari segi hak untuk mengundi di dalam Mesyuarat Agung Tahunan dan untuk menjadi Ahli Jawatan Kuasa Induk MACC di mana hanya Ahli Biasa sahaja menpunyai hak-hak tersebut. Selain daripada hak-hak tersebut Ahli Biasa dan Ahli Bersekutu dapat sama-sama menikmati faedah-faedah yang disediakan oleh Persatuan.

C. KRITERIA PENILAIAN

Untuk permohonan Ahli Biasa pemohon diwajibkan mengisikan Borang Penilaian Kendiri berdasarkan kepada senarai kriteria yang telah ditetapkan oleh MACC. Pemohon perlu memenuhi kriteria wajib yang pertama (1) dan dua (2) atau lebih kriteria daripada jumlah empat (4) kriteria pilihan.


BORANG PENILAIAN KENDIRI

 • KRITERIA WAJIB
  1. Bidang utama perniagaan syarikat ialah perkhidmatan pencucian/pembersihan
  1. M&A/Bidang Perniagaan di dalam Pendaftaran ROC/ROS;Pendafataran dengan Kementerian Kewangan; Lesen Pihak Berkuatkuasa Tempatan.
 • TANDA
 • MUAT NAIK
 • Drop files here or click to upload.
 • DOKUMEN SOKONGAN
 • KRITERIA KRITERIA PILIHAN
  1. Mempunyai kontrak perkhidmatan pencucian/pembersihan yang sedang berjalan
  1. Salinan Kontrak Perkhidmatan Pencucian/Pembersihan yang belum tamat atau Surat Tawaran Kontrak Pekhidmatan Pencucian/Pembersihan yang belum tamat.
 • TANDA
 • MUAT NAIK
 • Sila isi Kriteria Wajib

 • DOKUMEN SOKONGAN
  1. Mempunyai pengalaman dalam bidang pencucian
  1. Salinan Kontrak Perkhidmatan Pencucian/Pembersihan yang telah tamat atau Surat Tawaran Kontrak Pekhidmatan Pencucian/Pembersihan yang telah tamat.
 • TANDA
 • MUAT NAIK
 • Sila isi Kriteria Wajib

 • DOKUMEN SOKONGAN
  1. Mempunyai sijil kompetensi (contoh BICSc, C & G, SKM Tahap 3) di dalam bidang pencucian/pembersihan
  1. Salinan Sijil Kompetensi (BICSc.C&G,SKM).
 • TANDA
 • MUAT NAIK
 • Sila isi Kriteria Wajib

 • DOKUMEN SOKONGAN
  1. Pernah mengikuti kursus / seminar / forum tentang kerja-kerja pencucian
  1. Salinan Sijil kehadiran; Resit bayaran untuk hadir kursus/seminar/forum dan slinan surat tawaran.
 • TANDA
 • MUAT NAIK
 • Sila isi Kriteria Wajib

 • DOKUMEN SOKONGAN
 • Butiran Akaun
  Masukkan Butiran Akaun Anda
  YURAN KEAHLIAN
  Sila Pilih Pelan Pilihan Anda

  AHLI BIASA

  Korporat

  RM 250 tahunan
  • Yuran Pendaftaran - RM150

  AHLI BIASA

  Individu

  RM 100 tahunan
  • Yuran Pendaftaran - RM150

  AHLI BERSEKUTU

  Korporat

  RM 250 tahunan
  • Yuran Pendaftaran - RM150

  AHLI BERSEKUTU

  Individu

  RM 100 tahunan
  • Yuran Pendaftaran - RM150