TEL: 019-3158470 FAX: 03-40233105

Mon - Fri : 9:00 - 17:00 Sat - Sun : Tutup

Seminar Green Purchasing & Industry Development in Malaysia – 13 Nov 2019

Selaras dengan hasrat kerajaan yang  menyasarkan 20% perolehan kerajaan berteraskan produk atau perkhidmatan hijau, termasuk perkhidmatan pembersihan, MACC dengan kerjasama Malaysian Green Technology Corporation telah mengadakan Seminar Perolehan dan Pembangunan Industri Hijau di Malaysia.

Ia bertujuan untuk memberikan pendedahan mengenai,

  • Perkembangan industri teknologi hijau dan inisiatif yang disediakan oleh Kerajaan termasuk
  • Perolehan Hijau Kerajaan (GGP), pengiktirafan logo MyHlJAU Mark untuk produk dan perkhidmatan yang berasaskan teknologi hijau,
  • Insentif percukaian dan Skim Pembiayaan Teknologi Hijau (GTFS) dalam kalangan syarikat dan kontraktor perkhidmatan pencucian tempatan

Antara tajuk perbincangan seminar ialah,

  1. ‘Government Initiatives in Promoting Green Industry Development in Malaysia’
  2. ‘Importance of Green Purchasing in a Global Environment’

Seramai 50 orang telah menghadiri seminar tersebut.

Anda mungkin juga menikmati