info@macc.org.my

TEL: 019-3158470 FAX: 03-40233105

Mon - Fri : 9:00 - 17:00 Sat - Sun : Tutup

Sesi Percambahan Fikiran – 12-14 Okt 2019

MACC telah mengadakan sesi percambahan fikiran yang bertujuan untuk mengemas kini Visi, Misi, Objektif dan Kod Etika ahli supaya selaras dengan keperluan semasa. Di samping itu turut dibincangkan ialah penubuhan biro-biro dan sasaran aktiviti setiap biro.

Selain dari ahli jawatankuasa turut terlibat ialah kakitangan dari syarikat ahli-ahli jawatankuasa seperti dari Harta Maintenance, Juwara Resources and Q-Services bagi menyumbang ide dan buah fikiran mereka. Rumusan dari sesi tersebut adalah seperti berikut,

AKTIVITI HASIL PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB
Review Visi, Misi & Kod Amalan Ahli
Review telah disiapkan
Perlu dimasukkan dalam web site dan email kepada semua ahli persatuan

Hajah Azizah

Vois Wong

31/10/2019

Pembentangan Biro bagi program 2020

Melalui objektif yang ditetapkan
Menyediakan inisiatif-inisiatif dan pembentangan dalam mesyuarat AJK bulan Disember nanti

Ketua Biro

Hj Ahmad

Dato Zainal

En Ramli

SLA

En Nik perlu email pada group MACC untuk mendapatkan maklum balas. Perlu membuat perbincangan semula dengan Jawatankuasa Kecil 2 atau 3 kali.

Dibentangkan dalam mesyuarat AJK pada bulan Disember nanti

En Nik & Jawatankuasa Kecil

15/12/2019

Standard Rate

Dicadangkan menggunakan Benchmark BICSc dan draff daripada En Noruddin

Perbincangan dalam Jawatankuasa Kecil & dibentangkan dalam mesyuarat AJK Disember nanti

En Nik & Jawatankuasa Kecil

15/12/2019

Thank You Your Cleaner Day (TYCD)
MACC akan mendapatkan penyertaan sekurang-kurangnya 100 orang.
Daripada AJK, ahli dan pihak pelanggan
16/10/2019
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
Sebahagian daripada Biro Latihan & Pembangunan
Sasaran 50 orang setahun dan menganjurkan Konvokesyen pada akhir tahun 2020

Hj Ahmad

En Noruddin

Hj Faizal

Surat kepada Menteri KPDNHEP
Menyediakan surat dan penghantaran melalui Datuk Dr.Hj Radzali Hassan, Penasihat MACC
Surat telah disediakan dan perlu dibetulkan

En Noruddin

Hj Faizal

Training yang dikendalikan oleh MACC
Perlu menyediakan skim pembayaran selepas kursus untuk MACC, trainer dan lain-lain.
Menyediakan skim yang telus dan diluluskan oleh jawatankuasa
En Noruddin & Jawatankuasa
Archidex
Archidex akan mengadakan pemasaran dan menjemput ahli jawatankuasa MACC menyertai
Mesyuarat akan diadakan pada 17/10/2019 di pejabat Q services
En Noruddin
Eco Labelling
Menyediakan Template daripada SIRIM
Perlu dibincangkan dan di email kepada SIRIM

Hj Faizal, En Nik

& Hj Ali (18/10/2019)

Minimum Wages 2020
Tambahan gaji minimum daripada RM 1100 kepada RM 1200 dikawasan bandar bandar utama
Cadangan surat kepada Kementerian Sumber Manusia di atas kekangan yang dihadapi ahli-ahli persatuan & penjumpaan dengan KSM

Anda mungkin juga menikmati