info@macc.org.my

TEL: 019-3158470 FAX: 03-40233105

Mon - Fri : 9:00 - 17:00 Sat - Sun : Tutup

Taklimat Kemudahan Yang Disediakan oleh CGC – 11 Nov 2020

Bagi membantu ahli-ahli yang menghadapi masalah aliran tunai serta kekurangan modal untuk memajukan perniagaan, MACC dengan kerjasama Credit Guarantee Corporation (CGC) telah mengadakan taklimat atas talian mengenai kemudahan yang disediakan oleh CGC khususnya untuk usahawan Bumiputera. Slides taklimat boleh dimuat turun dari laman sesawang MACC, macc.org.my

Anda mungkin juga menikmati